DELA

Testa alla vid gränsen

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (S) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för Covid-19. Men vid presskonferensen framkom att man inte testar alla, som kommer till Åland.

I Kina testar man nu alla, som reser in i landet. De började den 1 april. Redan den dagen var 130 av 166 upptäckta coronafall symtomfria, enligt tidskriften British Medical Journal. Det betyder att fyra av fem var helt symtomfria.

Alla, som kommer till Åland borde därför testas omgående! Nu testas ju enbart de, som har symtom vid gränsen.

Detta är viktigt med tanke på smittspridningen, men det skulle även vara viktigt ur vetenskaplig synvinkel. Vi kunde då se hur stor andel, som är symtomfria med Covid-19 och som kommer till Åland. Dessa test borde naturligtvis gå på den finska ”kvoten” och helt och hållet finansieras av Finland.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI