DELA

Test för LED-belysning

Stadsstyrelsen har behandlat min motion angående LED-belysning. Två testprojekt skall sättas igång, ett projekt för gång- och cykelvägar, gärna med sol och vindenergi, samt ett projekt för biltrafikerade gator, till exempel Storgärdan. Stadsstyrelsen får rapport om utfallet 6 månader efter försöket påbörjas.
Det här är ett steg i rätt riktning för att minska stadens koldioxidutsläpp samt öka energieffektiviteten i staden. Man gör helt rätt som skyndar långsamt, men nu belyser man åtminstone problemet med energieffektivitet i staden.

Ett stort
tack till Donny Isaksson som efter Tekniska nämndens beredning kom med detta förslag, understödd av Barbro Sundback. Och även ett stort tack till hela stadsstyrelsen som godkände deras testförslag. Nu hoppas jag att vi håller det här resonemanget på hela Åland. Det skulle vara väldigt viktigt att lyfta fram miljöfrågorna och visa de som bor på Åland och om världen att vi prioriterar frågan.
Vi har en otrolig naturresurs att använda här på Åland i vindkraften och borde bygga ut den mera. Jag var en av motståndarna till vindmöllorna på Båtskär. Detta på grund av att vi har stuga en sjömil norr om Båtskär och de ligger precis i vårt synfält. Vi var rädda att ljudbilden skulle ändras och att det skulle störa att ha någonting som hela tiden rör sig i blickfånget.

När de nu står där, har min uppfattning helt ändrat. De stör inte på något sätt och vis och med tanke på vad de ger det åländska samhället är de ett av de bästa byggena på många år. Men vi har många andra ställen att ställa liknande vindparker och vi borde definitivt utnyttja denna naturresurs!
Henrik Löthman (s)