DELA

Terrängcykling är turismens största outnyttjade potential

Terrängcyklingen exploderar i våra närregioner, både i Sverige samt Finland. Åre, Järvsö samt Fiskars är bara några bra exempel där man både lyckats förlänga turistsäsongen och skapat nya resmål dit folk reser från hela landet. För Åres del har man fått besökare från hela Europa. Vi behöver inte ens fundera på hur stora kringeffekterna har blivit för restauranger, hotell och handeln.

Åland har fantastiska förutsättningar för att kunna ta del av denna kaka. Vi har stora orörda skogsområden som alltid ligger nära till vattnet. Terrängen är kuperad och man kan hitta leder som passar så gott som alla kunskapsnivåer. Samtidigt ligger vi mitt mellan Stockholm och Åbo – med ypperliga kommunikationer.

Vi har redan sett potentialen i att satsa på idrotts- och friluftsturism i sommar. Discgolfbanorna har satt Åland på kartan inom sporten och de har varit väldigt uppskattade. Allt detta för väldigt små pengar. Jag vågar påstå att terrängcyklingen kan återupprepa denna effekt mångfaldigt.

Antalet utövare är stort och växer hela tiden. Allt från inbitna utövare till nybörjare. Mitt i allt kunde vi ha en nytt ben för turismen att stå på, ett ben som sträcker sig från tidig vår till sen höst. Det är något våra turistföretag; vare sig det är restauranger, hotell, stugbyar eller handeln, behöver. Detta kräver ett initiativ både från landskapet, Visit Åland samt frivilliga ålänningar.

Vi har möjlighet att med enkla medel skapa en grund för detta. Vi har redan många vandringsleder som utan stora ingrepp kunde göras mer cykelvänliga. Samtidigt finns det väldigt många befintliga leder, vilka vi terrängcyklister använder dagligen. I framtiden, som inte gärna får vara för långt borta, ser jag gärna att landskapet möjliggör nyttjandet av något av sina markområden för bygget av ett så kallat trail-center. Detta skulle bli navet i satsningen.

För små pengar kunde vi bli ledande inom denna sektor bland våra närregioner. I dagens situation är det vitalt att vi hittar nya lösningar för turismen. Det vackra med denna satsning är att den även gynnar alla oss ålänningar då även vi får möjlighet att utnyttja anläggningarna. Jag hoppas att landskapsregeringen, med näringsminister Fredrik Karlström i spetsen, och resten av turismbranschen ser den potential vi har outnyttjad här. Jag, och många andra med kunksap inom området, finns till förfogande för att hjälpa till när som helst.

MICHELE FERRARI
STADSFULLMÄKTIGELEDAMOT (LIB)