DELA

Telegrafhuset en pärla i centrum

Det gamla telegrafhuset i stadens centrum kunde inrymma ett telegraf- o telefonmucèum, kanske ett litet cafè. Med underjordisk parkering, sommartid även uteservering. Det kunde bli en liten oas mitt i centrum, en tillflykt för de familjemedlemmar som inte är så intresserade av att shoppa. En fräsch satsning på trivsel i form av ett ” unket ” museum”!
Ett inslag i det nya greppet att få liv i centrum, men utan att försöka locka till sig Maxinges kundskara med ytterligare varukedjor.

Det finns dessutom så få gamla hus kvar i centrum, där man kan känna de historiska vingslag som betyder så mycket för en turistort. Att turismen har stor betydelse för affärslivet i centrum är ett faktum som jag inte tror går att förneka.
Om K-märkningen kan lyftas bort från Telegrafhuset, kan den högst sannolikt med ungefär samma motivering lyftas bort från både Bagarstugan och Hillingska huset. Vilket betyder att det är fritt fram för rivning för också dessa hus.

Ibland känns det som om historien håller på att skrivas om. Eller så känner man inte till den tillräckligt noga. Så i fallet om f.d. stadsarkitekt Folke Wickström i Jan Karlssons insändare 29.1-15. Åtminstone vi som var med och försökte rädda Socis vet hur envetet FW genast började jobba för att bevara gammal och unik bebyggelse som satte sin prägel på staden, men att då han tillträdde -74 hade redan processen med projekt-77 och därmed rivningen av Socis framskridit alltför långt för att han skulle kunna stoppa den.
Med god vilja och framsynthet borde vi åtminstone kunna rädda de få återstående gamla husen i Mariehamns centrum, dit Telegrafhuset hör!
Isabel Kvarnfors