DELA

Telefonandelslagets dåliga service

Efter att ha låtit mig duperas av en vältalig och mångordig representant från Ålands telefonandelslag om fördelarna med att installera bredband, så har vi nu sedan en tid tillbaka ett sådant.

I samband med installationen av bredbandet har nu problemen hopat sig. Tv fungerar inte bra, och telefonen är död allt som oftast. Dessutom är datakommunikationerna mycket långsammare än tidigare.

För närvarande tutar det upptaget i den fasta telefonen, och det går inte att ringa ut, och inringande signaler går inte fram.

Vår fasta telefon, som vi först trodde det var fel på, vägrade telefonbolaget reparera, med hänvisning till att den var så gammal, så det var svårt att få tag på reservdelar till den. Vi rekommenderades att köpa en ny telefon, vilket vi gjorde. När vi kom hem och öppnade förpackningen visade sig asken innehålla en massa smådelar som skulle monteras ihop till en telefon! När detta väl var gjort, kunde vi konstatera att den nya telefonen var behäftad med samma fel som den gamla! Det vill säga att ljudet ibland försvann vid samtal, samt att det skorrade och ekade i den.

Borde inte telefonandelslaget ta något som helst ansvar för de produkter de säljer och tar betalt för? Sista telefonräkningen var på 156,33 euro, varav samtalsavgifter 24,95, resten var olika avgifter för andelslagets ”tjänster”, vari tydligen inte ingår att se till att kunden (trots otaliga anmärkningar) har ett fungerande telefonnät!

Jag hoppas med denna insändare får Ålands Telefonandelslag att förstå att trots att man är utan konkurrens på marknaden, har man ändå vissa skyldigheter mot konsumenten. Man kan inte bara skicka ut räkningar till konsumenten och hänvisa till stormen Alfrida när de levererade varorna inte fungerar. Eller att om kunden köper en ny telefon , så blir allt så bra , så bra.

Jag vill heller inte ha ett svar i tidningen om att ”vi önskar alltid göra vårt bästa för våra kunder, om kunden är missnöjd bör hen kontakta oss, så vi kan rätta till problemen”. Jag vill bara ha ett fungerande telefonnät och en tv vars bild inte försvinner stup i kvarten. Punkt och slut.

RUNA LISA JANSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Ålands Telefonandelslags vd och tekniska ledare Jonas Sundborg har varit i kontakt med abonnenten och säger att något uppenbarligen har gått fel i hanteringen av detta ärende, vilket är beklagligt. Ålands Telefonandelslag skickar nu ut en montör för att avhjälpa felen. Vi kommer också att analysera ärandet vidare och se vad vi kan göra för att förbättra våra processer för felhantering.

JONAS SUNDBORG