DELA

Tehys vägran till skyddshjälp är samhällsfarlig

Vi i Unga Högersinnade har reagerat starkt på Tehys strejk, där de vägrar utföra skyddsarbete för att driva sina egna monetära intressen. Detta drabbar alla, men särskilt de sjuka, äldre och framför allt fattiga i samhället.
Ålänningar utan ekonomiska bekymmer kan fortsättningsvis använda privata aktörers tjänster, men Tehys agerande är ett hårt slag mot de som redan har det svårt.
Att Landskapsregeringen borde ha gjort en arbetsvärdering för länge sedan samt tagit intryck av vad Tehy ville och vill ha gehör för är ett faktum. Men att nu förkasta förlikningsbudet som Esa Lonka lade fram på torsdagskvällen är en vägran till kompromisslösning.
Bägge parter måste ta varsitt steg framåt i denna konflikt för att nå en lösning. När Tehy nu förkastar medlingsbudet visade de ännu tydligare att mycket vill ha mer. Landskapsregeringen visade stort samhällsansvar när de gav med sig och var beredda att godkänna medlingsbudet.

Vi ser vägran till skyddsarbete som ytterst allvarlig. De som nu drabbas av Tehys agerande är helt oskyldiga och kan knappast påverka Tehys medlemmars löner. Vi ser möjlighet till en undantagslag om att omöjliggöra vägran till skyddsarbete, likt den som stiftades i riket 2007, som en nödvändig åtgärd att vidta.
Strejk är ett viktigt redskap. Det är en av de få metoder arbetare har för att få genomslag för det de vill åstadkomma. Men att vägra skyddshjälp och sätta människors liv i fara är inte rätt väg att gå. Vi hoppas att Tehy tar sitt förnuft till fånga innan något oåterkalleligt händer.
Kampen för jämställda löner måste föras utan att äventyra oskyldiga människors liv.
Unga Högersinnade