DELA

Taxiverksamheten inom Åland

Då man läser slutrapporten om taxiverksamhet som man har gjort inom landskapsregeringen, ser man att i denna arbetsgrupp sitter bara taxichaufförer som inte har någon kunskap eller vetskap om hur kunderna uppfattar taxiverksamheten inom Åland. Men nog fick man sig många funderingar och skratt då man läser denna slutrapport.
Först av allt så är det förslag som följande medlemmar inom arbetsgruppen har kommit med:

Nuvarande lagtext:
17§ Beställningstrafik med personbil
Beställningstrafik för personbefordran med personbil får bedrivas inom stationsplatsen samt, för utförande av beställning, även utanför denna. Har beställd körning avslutas utanför stationsplatsen, skall bilen återföras till dess stationsplats. Under återfärden får bilen även utan föregående beställning tas i bruk frö personbefordran.

Här kommer ändringsförslaget:
” … , återföras till dess stationsplats utan DRÖJSMÅL. Under återfärden får bilen DOCK tas i bruk för personbefordran”
Tja, så här tolkar jag förslaget till ändring i lagtexten. Slut för chaufförerna att ta en kaffepaus eller äta lunch eller på annat sätt uppehålla sig på annat ställe än på stationsplatsen om de inte har någon annan körning.

Sedan har arbetsgruppen glömt bort en punkt i sina kvalitetskrav. Och det är att chaufförerna får under inga omständigheter börja ”slåss” om vem som skall få köra och vem som inte skall få göra det då det är fråga om en längre körning. Jag har blivit utsatt för detta att chaufförerna har uppfört sig på detta sätt och gjort att jag har känt mig utsatt och vara ett hot för den interna kommunikationen om vem som skall tilldelas körningen.

man läser speditörsavtalet som Mariehamns Taxi har gjort, så ifrågasätter jag nog nu punkt 4 i detta speditöravtal. Där står det att deras transportörer inte får direkt eller indirekt ansluta sig till konkurrerande taxibolag, detta strider direkt mot förordnande gällande taxiverksamheten. Detta betyder att man inte ställer upp för andra taxibolag som behöver hjälp med körningar. I slutrapporten kommer det fram att man skall ha joursystem och hjälpa varandra, men med gällande speditöravtal som Mariehamns Taxi har skrivit så får inte deras chaufförer göra detta.

Vad gäller klädsel inom Mariehamns Taxi och det som står både i speditörsavtalet och i slutrapporten finns mycket kvar att åtgärda. Vad gäller klädseln, så finns det de som borde lära sig hur man klär sig då man representerar ett bolag. Här följer man inte Mariehamns Taxi sin egen policy.

Men hur är det egentligen med färdtjänsten? Jo, då en chaufför som ”hoppade” av från Mariehamns taxi och som var intresserad av att betala för sig även i fortsättningen för att få köra färdtjänsten inom Mariehamns stad, så stängde man av hans system. Varför det? Mariehamns Taxi har själva gått ut med en insändare den 13 maj 2013 med följande formulering: ”  …  den som önskar kan komma igång på ett smidigt och framför allt mindre kostsam sätt. Vi har begärt en liten månadsavgift på 50 € för detta, helt i linje med avgifter som taxibolage på fastalandet tar i liknande situationer  … .” Men då man har talat med de som skulle vara intresserade så blir summan också 272€/månad för detta. Hur kommer sig denna kovändning? Samt att de som redan har hört till systemet blir avstängda?

Att Mariehamns Taxi:s styrelse önskar att jag inte skall ventilera detta via media, betyder att de döljer något, men jag har laglig rätt att framföra detta via media och även få konkreta svar via media. Jag kommer att fortsätta med att skriva i tidningen om detta, så länge som man inte gör något åt saken och nu då jag har läst speditörsavtalet så ifråga sätter jag nu ännu mera Mariehamns Taxis verksamhet.
Susann Laag-Söderström