DELA

Taxi fungerar bra i dag

Det har skrivits i lokaltidningarna en längre tid om taxi.
Vi har fått utstå det mesta, det senaste var att vi har urusel service, det är att ta i så att det luktar! Sen kommer Niklas Lampi med sin ledare och uppmanar Landskapsregeringen att avreglera taxinäringen på Åland.

Men jag påstår att Åland har ett välfungerande taxisystem med fastställda högsta tillåtna taxor, bra regional spridning av taxibilarna och med en ytterst säker tillförlitlig taxisevice. Vi har nya trafiksäkra bilar oftast högst tre år gamla som följd av statens bilskatteåterbäringssystem för taxibilar.
I Mariehamn har vi vår gemensamma beställningscentral med 24 timmars jour med tre heltidsanställda växeltelefonister, vilka servar och fördelar våra körningar i Mariehamn samt hela Åland.

Hur skulle en avreglering modell Sverige fungera?
1.Trafikeringsplikten, som har inneburit att det skall finnas taxibilar dygnet runt i respektive trafikområde, försvinner. D.v.s.jourskyldigheten skulle försvinna.
2.Stationsområdena försvinner och då är det stor risk och i det långa loppet en mycket trolig utvecklingslinje att taxibilarna koncentreras till Mariehamn, så att randområdena (kommunerna) blir utan taxitjänster. Med trolig fördyring för Folkpensionsanstalten och andra samhällskörningar.
3.Prissättning. Taxor, ingen som vet.
Köpslående i hamnen och på flygfältet, man behöver ej bry sig om kösystemet, den som betalar bäst åker först, alltså är det pengarna som styr.
4.Trolig utveckling i staden: Tillbaka 50 år i tiden, i värsta fall ingen beställningscentral i Mariehamn, vart ringer man då? Vill inte ens tänka på vad som händer med turisterna.

Men allting går att göra bättre med nuvarande taxisystem.
Till exempel Britt Lundbergs förslag att släppa Västra hamnen och flygfältet fria. Det kunde vara en bra början till förnyelse och en bättre service.

Mariehamns Taxi
Bill Roberts
Styrelseordförande