DELA

Tärnan inget alternativ!

För liberalernas del anser vi att flytta in Tärnan i skolan och göra ett dagis av byggnaden är ett dåligt alternativ. En flytt av Tärnan till Ytternäs skolas gymnastiksal och skolans gymnastikundervisning till Baltichallen innebär klart sämre förutsättningar för båda verksamheterna och därför anser vi att vore bättre att lägga energin och tiden på att utreda andra och bättre möjligheter.
Likväl är södra staden i stort behov av ett nytt dagis. Alternativa permanenta lösningar är att bygga till befintliga dagisar, nybyggnation i Horelliområdet, köpa in en ny fastighet eller hyra utrymmen, t.ex. i Margaretagården.
Mariehamnsliberalerna