DELA

Tänkvärda åsikter från öst och väst

Ålands 90-åriga självstyrelse känner vi alla boende här troligen bra till.
Jag hade gäster från Sverige här den 9.6. De är bildade och välutbildade. Vi besökte lagtinget kl 14.00 och hörde på alla gruppledares goda anföranden om självstyrelsen. Mina gäster sade: ”inte visste vi att självstyrelsen har en sån historia och är så utvecklad.” Fastän ju jag tycker att den kunde vara mycket mera utvecklad såsom Färöarnas t.ex.
Vi fortsatte kl 17.00 till Julius Sundbloms staty och de berömde, likaså jag, talmannen Britts tal. Då sade mina gäster ”ni är bättre ålänningar än vi är svenskar i Sverige”.

Så träffade jag några personer från Finland och de hade hört några korta tal om självstyrelsen. De sade: ”ni borde mycket mera arbeta för att informera och upplysa om självstyrelsen både österut och västerut ty mycket var nytt för oss idag.”
Alltså mycket att tänka på.
Birgitta H Eriksson