DELA

Tänker radion granska makten?

Historiskt sett så har nordisk samhällsfinansierad media det vill säga public service-media haft den högsta kredibiliteten i världen. Dess uppgift har varit att säkra en opartisk, opolitisk och mångsidig information om samhället och världen och kanalisera det till medborgarna i respektive land.

Public service har sett till att korrekt information finns att tillgå så att medborgaren kan skapa sig en uppfattning om på vilket sätt till exempel lagändringar och politisika beslut i lagting och landskapsregering alternativt riksdag och regering påverkar medborgaren och dess vardag.

Tittar vi österut alternativt västerut så har public service med stöd av god journalistisk etik och yrkeskunskap haft ett stort ansvar som granskade media samt varit utförare av olika former av oberoende gallupar och opinionsmätningar som är till för att ge medborgarna opartisk information om det dagsaktuella läget.

Den senaste tiden har det av kommuner och kommunförbund producerat en nästintill stadig ström av utlåtanden om ny sociallag, äldreomsorgslag, kommunstrukturlag, offentlighetslagstiftningar, IT-samordningslag, kommunernas socialtjänst, äldrelag och så vidare.

Regeringen är bland annat i full gång med att möblera om kommunkartan och arbetar hårt på att reformera landskapsandelssystemet till att gynna de kommuner som har den största skattekraften för att stärka den tvingande effekten av den nya kommunstrukturlagen.

Vårfågeljakten ställs på sin spets och ansvarig minister har en enig lagtingsgrupp från det egna partiet i ryggen som är för att lägga ner jakten. Fyra olika val i form av riksdagsval, EU-val, kommunalval samt lagtingsval kommer att fortlöpa detta år.

Har den åländska samhällsfinansierade Ålands Radio någon avsikt att granska dessa reformer, lagar och dagsaktuella händelser och dess effekter på det åländska samhället eller ser Ålands Radio fortsättningsvis som sin primära uppgift att producera Firar-mix?

MATS-SEBASTIAN EKHOLM