DELA

Tankar om färjetrafiken till och från Simskäla

Simskäla linfärja är sedan drygt fyra år driftsprivatiserad och nu söks efter en entreprenör som ska driva trafiken under följande femårsperiod. I entreprenadhandlingarna finns oroväckande skrivningar som om de genomförs skulle innebära väsentligt försämrad service för oss drygt trettio fast bosatta plus ungefär lika många fritidsboende som vistas på Simskäla året runt.

Beställningstrafik mellan 22.00 och 06.00 kan inte spara några pengar om man fortsättningsvis kan beställa färjan när man vill.

Vi har för närvarande ett relativt stort antal skolbarn, nio stycken, bosatta här vilka har fritidsaktiviteter som slutar så sent att det ibland går bra att hinna före 22.00 och ibland blir klockan mellan 22.15 och 23.00.

Flera av oss sitter med i olika styrelser med möten kvällstid, både i Vårdö och på fasta Åland. Dessutom kommer det folk med färjorna till Eckerö, Mariehamn och Långnäs som om de har missat att boka riskerar att få tillbringa natten i en kall bil vid färjfästet. Växthusanläggningen har säsongspersonal som ofta åker tidiga morgnar, 04.00 är inte ovanligt under vår och sommar och det finns flera som varken behärskar svenska eller engelska.

Både stuguthyrare och Värdshus har gäster som kommer nattetid och det är inte ovanligt att de inte behärskar svenska vilket gör beställning per telefon omöjlig.

Hur noggrant ska man tala om när man beräknar att man ska åka? Med eventuella förseningar på de stora färjorna, väglag och töftöfärjan att ta hänsyn till blir det inte lätt att ange en exakt tid! Att införa turlista dagtid innebär antingen att turlistan blir väldigt krånglig att lära sig (om den anpassas till de bofastas behov) eller innebär att de som pendlar ut på jobb får en betydligt längre arbetsresa då turerna då blir betydligt glesare än idag.

Tittar man på statistik ser man att under ”skolåret” körs det i medeltal mellan 25 och 30 tur och returresor per dygn medan det under sommaren landar kring dryga 40. Simskäla är en bygd där vi trotsat statistiken vad det gäller avfolkning och vi har även ett välfungerande näringsliv vilket helt är beroende av att färjan går när den behövs.

Det känns märkligt att det åter är just Simskälafärjan som det ska sparas på, först byggdes det ut för att kunna få vajerfärja, i inbesparingssyfte, sedan driftsprivatiserades den, i inbesparingssyfte och nu ska det tydligen inte gå att få åka i alla fall.

Viktigt att notera är också att dessa åtgärder inte sparar några stora pengar, färjföraren är ändå på jobb, endast lite slitage och ett antal liter bunker. Simskälafärjan ska enligt det nu gällande kontraktet köras på maximalt 23,5 liter/timme inklusive vad värmepannan drar, allt därutöver står entreprenören för. En drastisk förändring av vår trafik för en inbesparing som knappast kan överstiga 7000 euro per år låter för oss tanklöst.

Slutligen undrar vi varför man har så bråttom med att begära in anbud att det mot normal sed ska göras på högsommaren, dessutom med skrivningar om sex timmars nattpaus och turlista utan att detta har beslutats om.

Mikael Lindholm, Lena Lindholm Värdshusvärdar, arbetspendlare och föräldrar

Mikael Lundell , Lundells Växthus och förälder

Magnus Lundell, Marie Lundell, arbetspendlare och föräldrar

Paul-Mårten Sjölund, Maria Sjölund Stuguthyrare, arbetspendlare och föräldrar