DELA

Tankar kring Järsö-Nåtös tillhörighet

Först och främst, den enkät som skickades ut 2017, som de åtta undertecknare i sitt inlämnade medborgarinitiativ nu hänvisar till, är helt missvisande. Man frågade oss om tillhörighet till Mariehamn eller en Södra Ålands kommun (något som ännu inte existerade): Lemland fanns inte med som ett alternativ. Av naturliga orsaker svarade många Mariehamn, för man kände ju inte till det okända. Idag använder många den osakliga enkäten för att uppnå sina mål.

Jag har dock full respekt för dem som vill att Järsö Nåtöområdet skall tillhöra Mariehamn, det är ju ganska förståeligt med tanke på det geografiska läget. När vi flyttade från Stockholm till Järsö för 37 år sedan, hade jag själv samma funderingar. Idag, efter 20 år som förtroendevald och med gott samarbete med övriga Lemlandspolitiker har de tankarna ändrats. Om man bara tänker geografiskt, så ok, men följdfrågorna måste komma.

Vad vill vi uppnå med ett kommunbyte? Vad får Järsö Nåtö ut av det? Får vi det bättre, eller sämre? Eller åtminstone som idag?

Våra barns skolgång, ja de går i Mariehamns skolor, enligt löpande avtal. Lemland betalar för det, lika så för fritidsaktiviteterna. Man kan bygga ut tillsammans, om så behövs. Båda kommunerna tjänar på det.

Äldreboendet, som många av oss vill ha ute på Järsö, där det finns färdig tomt vid det nytillbyggda daghemmet. Det går visserligen trögt med äldreboendet, men det kommer överhuvudtaget inte att bli byggt där, om Mariehamn tar över.

Gång och cykelvägen kommer inte att gå snabbare, oavsett kommun. Det är landskapets väg, och markägarna måste fortfarande kontaktas för en godkänd vägplan. Enligt info har ingen markägare än idag blivit kontaktad av landskapet.

 

Byggnationen, bygglov, detaljplaner, går trögt, men det går. Idag finns möjligheten enligt plan och bygglagen att markägare som vill detaljplanera samlar sig och anhåller till kommunen, som ska godkänna arkitekt. Sedan betalar markägarna själva detaljplanen. Eftersom en grupp markägare på Nåtö önskar detaljplanera, är mitt tips: sätt igång så länge som vi tillhör Lemland. Det blir inte lättare med Mariehamn, det törs jag lova. Mariehamn har alltid haft Ålandsvägen (som blir för tungt belastad) som ett argument och hinder för Järsös utveckling. Jag är ganska säker på att det blir ”locket på”.

Sedan kommer vi till en sak, som jag tror man glömmer bort. Idag har vi sex personer från Järsö-Nåtöområdet invalda i fullmäktige och styrelse i Lemland. Vi har även representanter i nämnder från området. Vi har all möjlighet att kunna påverka och arbeta för vårt område, samt fortsätta bygga ut den redan idag väl utbyggda kommunaltekniken. Under mina 20 år som förtroendevald, har jag aldrig känt att vi från Järsö varit motarbetade. Vi hade ett gott samarbete för hela kommunens bästa.

Om Järsö Nåtö ställer upp kandidater från vårt område till stadsfullmäktigeval i Mariehamn, är jag ganska säker på att de rösterna inte räcker till för att få en plats i stadsfullmäktige. Vår påverkan blir alltså lika med noll.

Det här är frågor jag tycker man ska fundera på. Vore det bara det geografiska, så vore valet ganska enkelt.

YVONNE SUNDBOM KORPIJÄRSÖBO