DELA

Tankar kring Gymnastics Ålands byggande av en gymnastikarena

Gymnastics Åland rf har tagit ett mycket lovvärt initiativ att försöka bygga en sedan

länge välbehövd gymnastikarena på Åland för en stor grupp. Barn och ungdomar kanske främst, men säkert kan olika grupper få möjlighet att utöva gymnastik där framledes bara planerna går att förverkliga att kunna bygga.

Så det känns väldigt tråkigt att läsa att en stor del av finansieringen – och även placering och planering m.m. – kommit långt, MEN att det nu tycks hänga på en något skör tråd då det finns kommuner, enligt insändare och artikel i N Å den 15.10.-20, som inte vill / anser att de kan – eller vad det nu kan vara för orsak – delta i finansieringen för att det är i en annan kommun än deras egen. OM det verkligen är skälet så är det väldigt tråkigt om det blir att drabba barnens och ungdomarnas möjlighet att utöva en meningsfull fritidsaktivitet.

Förmodar att man då som kommun ändå tänker sig att man kan åka ”snålskjuts” och låta sin kommuns ungdomar utnyttja denna arena utan betänkligheter. Får hoppas att man då ändå är beredd att betala en högre avgift än de kommuner som deltar i finansieringen, för inte har man väl bara tänkt sig att man ”plockar russinen ur kakan” får man hoppas!

Tanken kommer osökt att det här är ett ganska tydligt exempel på det negativa med Ålands många kommuner. Ett verkligt hinder för gott samarbete som nog inte tycks vara så lätt på frivillig basis alla gånger.

INGRID EKLUND

– 62-ÅRIG HOBBYGYMNASTIKUTÖVARE SEDAN BARNSBEN