DELA

Tankar från några Järsö-Nåtöbor

Enkäten som hösten 2017 skickades ut till invånarna i Järsö-Nåtö (J-N) området skulle vara riktgivande till om folk här tyckte att de ville höra till Mariehamn alternativt Södra Åland vid en kommunsammanslagning.

I Landskapsregeringens (LR) värld verkar resultatet från enkäten vara sanningen och det resultatet hänvisar man till då man bestämmer om J-N:s framtid. Varför tar man inte i beaktande att drygt 30 procent valt att inte svara? Det finns flera som inte svarat alls då de inte vetat vad de olika förslagen innebär. Det har även framkommit att vissa valt att välja Mariehamn som alternativ då de inte vetat vad det skulle innebära att gå med som en del av Södra Åland.

Många hade valt Lemland om det skulle funnits som alternativ. Södra Åland var under tiden för enkäten och är fortfarande ett helt abstrakt koncept. Hur skall man kunna ta ställning till något som inte finns?

I den utredning som Jan-Erik Enestam, Marcus Henricson och Siv Sandberg arbetar med, på uppdrag av LR, har de inte haft i uppgift att räkna på att J-N skulle skiljas från Lemland och dess nya kommuntillhörighet. Detta är intressant eftersom LR skrivit in ett förslag att ”Nåtö-Järsö-området kommer att tillhöra Mariehamn” i enkäten som skickades ut till befolkningen. Man kan fråga sig hur detta ”klara besked” från LR har påverkat folk då de röstat?

Vad innebär det för befolkningen om området blir att tillhöra Mariehamn?

Om LR:s förslag går igenom, att vårt område skall övertas av Mariehamn, är det näst intill en fördubbling av markareal för staden. Och ingen är väl så dum att man tror att inte staden kommer att tätbebygga området, eller?

Den unika skärgårdsmiljö som hittills varit viktig att bevara befarar vi att kommer att vara ett minne blott om detta blir en del av staden. Vad har då naturen för värde? I detta fall inget. Man talar om hållbarhet och att bevara vår unika miljö, antagligen bara vackra ord då pengarna styr?

Varför skulle då staden vara intresserade av Järsö-Nåtö (J-N) om inte för att tätbebygga?

Skulle det vara för att de då missar alla tusentals euro som Lemland betalar årligen så barnen från området får gå i stadens skolor? Vid en koll av av budgetarna så betalar Lemland avsevärt mer idag för skolplatserna är vad de kostar, en ekonomisk vinst för staden. Så knappast är det orsaken…

Skulle det vara för att staden då får ett dagis till att betala för med allt vad det innebär att driva ett dagis? Knappast…

Hur länge tar det innan dagis stänger, till förmån för större enheter i staden för att det är för dyrt att driva ett så litet dagis? Försvinner möjligheten för barnfamiljerna att ha barnet på 80 procent taxa då det alternativet inte finns i staden? Försvinner möjligheten till två avgiftsfria sommarmånader om man har barnet hemma minst 8 veckor?

Skulle det vara för att staden då får 3,5 km vägnät till att hålla efter? Knappast…

Ärligt, hur länge tar det innan området ser ut som Lotsgatan eller något annat område med höghus (för det talades om höghus på Svinö, om nu tätbebyggelsen blir här ute istället vill man säkert bygga höghus här med). Många av oss har valt att bosätta oss här i området för att vi vill bo på landsbygden och inte i en stad.

Vad får man göra och inte göra på sin egen tomt om området blir stad? Såga ner träd om man vill, eller måste man be staden om lov? Elda ris på våren? Eller måste man föra riset till Mise?

Vad innebär det rent ekonomiskt för gemene bosatt här i området om detta blir stad, hur hög blir fastighetsskatten? Hur många äldre, med låg pension, och sjukpensionärer tvingas flytta bort p.g.a. fastighetsskatt? Är det bara höginkomsttagare som skall ha råd att bo här ute i framtiden? Blir det motsvarigheten till det som skedde i Stockholms skärgård då fastighetsskatten togs i bruk?

Tack och lov finns det politiker i vår hemkommun som inte sväljer ”storebrors” åsikter och krav med hull och hår. Heder till Er!

Tack för ordet från

FUNDERSAMMA JÄRSÖ-NÅTÖBOR