DELA

Tänk till, tänk nytt om skärgårdstrafiken

Så fort skärgårdstrafiken kommer på agendan i lagtinget, blir det ett “ropande och hoande” bland politikerna. Och ingenting konstigt i det. För skärgårdstrafiken kostar. Alldeles för mycket pengar, tycker en del. Alldeles för mycket felsatsningar, tycker andra.

Jag för min del tycker att det är dags att bolagisera skärgårdstrafiken. Landskapet borde bilda ett bolag vars huvuduppgift är att driva skärgårdstrafiken på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, samt på en för skärgårdsborna acceptabel nivå. Jag kan tänka mig att det är så som trafikavdelningen i alla år försökt, men misslyckats med, av olika orsaker.

Landskapet bör efter bildandet överlämna bolaget till skärgårdsborna , vilka själva får driva skärgårdstrafiken på ovannämnda villkor. Som startkapital i bolaget överlämnas alla skärgårdsfärjor, samt vissa färjhamnar (utom Långnäs som redan drivs som bolag), och därutöver en summa pengar per år för att säkerställa driften. Givetvis övergår all personal till det nybildade bolaget.

Det blir också bolagets uppgift att uppgöra turlistor, och besluta om avgifter på färjorna, samt underhåll av hamnar och färjor och andra åtaganden som hör ett bolag till.
Jag anser att det är enda sättet att få en fungerande skärgårdstrafik som alla parter är nöjda med, samtidigt som trafikavdelningen kan avlastas en del arbetsuppgifter, vilket möjliggör en minskning av personalkostnaderna.
Runa Lisa Jansson