DELA

Tänk positivt Kerstin Wikgren!

Kerstin Wikgren fortsätter sin klappjakt på mig och alla som tar sig friheten att ha en åsikt som inte överensstämmer med hennes. Trots att 4 av 5 i styrelsen och 9 av 13 i fullmäktige ansåg att Basiliers prövotid skulle avslutas så kan man inte acceptera de demokratiska spelregler som finns utan då man förlorat i fullmäktige vidtar en hetskampanj genom insändare .

Orsaken till ilskan denna gång är att styrelsen meddelat fullmäktige att bokslutet inte kommer att bli färdigt enligt ursprunglig plan eftersom Basilier inte gjort något åt bokslutet vilket var hans uppdrag och som han låtit påskina att han gjort.

Hammarlands ekonom har gått igenom bokföringen och konstaterat att Basilier på 3,5 månad inte gjort något åt bokslutet, finns inte mycket att efterhandskonstruera med det, fakta är fakta. Att det skulle varit färdigt den 16.4 är det ingen som begärt men kanske hade det varit bra om man åtminstone börjat ….

Tyvärr visar Kerstin Wikgren med all önskvärd tydlighet att man inte är mottaglig för fakta då hon påstår hon hade ”kunnat rada upp gratis” det som DKCO presenterade på fullmäktigemöte, uppgifter som fullmäktige själva frågat efter. Att jurister kostar kan knappast vara en nyhet och mera kommer det att kosta kommunen då Wikgren aviserat att man ska besvära sig och kommunen återigen måste anlita juridisk expertis.

Jag har fått uppmaningar av Wikgren om både det ena och andra och ska också uppmana Wikgren en sak : Försök fokusera på något positivt istället . Det finns massor av positivt som händer i Eckerö just nu med fiskfabrik, smartpark och golfbana och jag tror det skulle vara bra om Eckerös politiker fick tänka på hur kommunen kan dra nytta av dessa stora satsningar och utveckla kommunen i positiv riktning istället för att fokusera på negativa saker.

Rune Söderlund

Kst.ordf.

Fotnot: I och med detta avslutar vi debatten kring kommundirektörsfrågan i Eckerö. Red.