DELA

Tänk på konsekvenserna när du röstar i EU-valet

Det stundande EU-valet har stor betydelse för Åland. Eftersom Åland inte har en egen parlamentsplats, och i nuläget finns det inget hopp om en sådan, är det mest lönsamma samarbetet för ålänningarna det med Svenska Folkpartiet (SFP). I parlamentsvalet år 2009 var ålänningarnas röster helt avgörande för att Calle Haglund skulle lyckas få en parlamentsplats.

Valet för ålänningarnas del gäller sålunda inte vem som ska representera Åland i parlamentet, vilket man kan förledas att tro när man ytligt tar del av debatten i tidningsspalterna. Valet gäller huvudsakligen för Ålands del om Finland överhuvudtaget ska ha ett svenskspråkigt mandat i parlamentet, vilket Finland hittills har haft sedan EU-inträdet år 1995.

Finland utgör endast en valkrets i parlamentsvalet och för att få ett mandat krävs cirka 120 000 röster. Om SFP inte lyckas med detta vore det en katastrof för svenskans ställning i Finland. Tack vare parlamentsplatsen har finlandssvenskarna en röst i EU. Eftersom ålänningarna har stött SFP i parlamentsvalet har SFP betalat tillbaka genom att åländska ungdomar har fått möjlighet att inneha praktikplatser hos SFP:s kabinett i Bryssel.

SFP:s parlamentsledamot har också vid flera tillfällen haft en ålänning anställd som specialrådgivare och dessa ungdomar har sedan kommit tillbaka till Åland med nya kunskaper och nya kontakter. Bland dessa specialrådgivare hittar vi nuvarande ministern Ville Walve, nuvarande riksdagledamoten Mats Löfström och EU-parlamentskandidaten Anton Nilsson. Inget annat parti erbjuder samma möjligheter för ålänningarna att få representanter i Bryssel såsom SFP.

När du avger din röst på söndag, tänk då på konsekvenserna av ett uteblivet SFP-mandat för Ålands del.

BIRGITTA BERGMAN-JANSSON

LEDARE FÖR BRITT LUNDBERGS EU-VALSKAMPANJ 2014