DELA

Tänk på barnen i besluten

Från kommunernas sida har Rädda Barnens projekt om att föra ut kunskap om Barnkonventionen bemötts positivt, skriver Nyan 30.1.2012.
Tänk på att felaktiga eller olämpliga beslut om barn, som kan uppstå genom bristfälliga utredningar i t.ex. Social- och hälsovården kan drabba just barnen väldigt hårt. Barnen, som man vill skydda.
Härmed efterlyses en saklig definition, genomsyrat av helhetssyn, av begreppet ”barnets bästa”.
Det förekommer i våra nordiska välfärdsstater att barn långvarigt isoleras från föräldrarna, i stället för att få rätt vård, utsätts för kränkningar och misshandlas på behandlingshem, allt under täckmanteln ”barnets bästa”. Även på Åland.
Det finns nämligen barn, som är samhällets egendom, omhändertagna barn.

Vi får ingen förändring till det bättre för våra barn, i Barnkonventionens anda, om olämpliga förhållanden i samhälle t och dess organisationer inte påtalas eller får påtalas. Eller sopas under mattan.
Vad är det som kan övertyga i dag drabbade barn och anhöriga om att ni beslutsfattare, i kommunerna eller högre upp, verkligen inte bara är positiva till sådana här kampanjer som Rädda Barnens projekt, utan har för avsikt att läsa vad som står i Barnkonventionen och införa barnkonsekvensanalyser i alla beslut om barn?
Emilia Liljehage