DELA

Tänk om…

Till Karl-Johan Fogelström

Tänk om
-tänk om Viking Line gör avskrivningar på nybygget och drar av dem i beskattningen
-tänk om Ålandsbanken drar av kostnader i framtida beskattning
-tänk om räntan stiger till 8 % (eller 9, eller 10 eller 11%)
-tänk om stadens centrumverksamheter tappar skattekraft till Jomala/Maxinge
-tänk om taxfreeundantaget slopas
-tänk om fler fartyg flaggas ut
-tänk om LR genomför sina besparingar
-tänk om kronan fortsätter att tappa värde
Hälsningar
Lennart Isaksson
(delaktig i det enhälliga
fullmäktigbeslutet om
budgetramar för 2013.)