DELA

Tänk om när det gäller Edlagården

Jag blir verkligen förtvivlad över det som händer med Edlagården. Det visas ingen respekt längre till de pensionärer som bor där och bara på 10 år har levnadstandarden försämrats radikalt. Det borde arbetas för att pensionärer skulle få det bättre och inte sämre.

De beslutsfattare som bestämt att inte betala hyra för samlingslokalen, utan hänvisar pensionärerna att äta sin mat i ensamhet ur en matlåda, borde själva äta på samma sätt en vecka.

Den sociala samvaron är väldigt viktig och de flesta människor vill inte äta ensamma. Att bli påtvingad att äta ensam, kan i värsta fall innebära både psykiska och fysiska problem och det kan knappats gagna någon.

Jag hoppas verkligen beslutsfattarna tänker om och tar ett resonligt beslut.

Kristina Wall