DELA

Tänk om med hamnen

Man läser ofta i dagstidningarna om problem i Mariehamns Hamn. Vi har alla läst om entreprenaden gällande Kaj 6 ,vilken nog varit den mest katastrofala tillställningen i hamnens och stadens historia. Vi har inte ens fått reda på vad entreprenadsumman blev utan endast vad de olika kraven som nu är ställda på Staden är, samt hur mycket dyrare det antagna anbudet var jämfört med det billigare. Man kan nog konstatera att dessa krav inte kommer att sluta lyckligt för stadens del utan kommer att bli betydligt dyrare pga handläggningskostnader som staden nu betalar.

Nu läser vi om att Mariehamns Hamn måste få stora anslag på grund av kajernas dåliga skick, man menar då kaj 3 och kaj 4. Man nämner och visar bilder på pelare som står i luften och hål i stålspontar, vilket man vetat om i över 1-års tid!!! Vi läser om landgångar som ramlat ner,
Vi har fått följa med ett enormt terminalbygge för att erhålla ett tätt tak där utrymmena är outhyrda med mera. Betraktar man hamnens kajer norr om tullpackhuset är det ledsamt att se hur trasiga dessa är. Bland annat har stålsponten i bassängen söder om Pommern ramlat bort och trädykdalberna är sönderbrutna, sneda och vinda och ingenting görs. Vidare läser man om revisorernas rapport i tidningen gällande kaj 6:s entreprenad och där talar man om olagligt redan vid upphandlingen!

Nu skall man göra en scanning av kajerna vilket man enligt uttalande skall låta göra vartannat år. Jag har aldrig hört om denna metod för att besikta kajer, endast för att fastställa bottendjup, bottenkurvor samt föremål på bottnen. Vad en scanning kostar vet jag inte men det är kanske dit som de budgeterade medlena går ( 300.000,- ) och kanske man ändå inte vet någonting om kajerna skick och kondition.
Nej, det är nog dags att tänka om i hamnen. Fel som upptäcks och som kan innebära risk för ras, bör absolut åtgärdas omgående. Att som nu vänta på någonting ( scanning ) som kanske inte visar kajernas fel och kondition, kan vara ödesdigert för den berörda kajen med sina lösa pelare.

Man måste också komma ihåg att en kajreparation kräver en hel del handlingar för att kunna beräknas och utföras. Sådana handlingar tar ganska mycket tid i anspråk, vilket man måste räkna med. Vidare har hamnens agerande gällande kaj 6 gjort att inga lokala entreprenörer vill åta sig arbeten i hamnen, vilket i sista ändan kommer att påverka prislappen kraftigt !
Sten-Åke Häggblom
ML Byggservice Ab