DELA

Tänk om, Isabel!

Isabel Kvarnfors skriver i dag i Nyan (25.1) på insändarplats att hon inte vill ge sin röst åt någon som förespråkar ett tunnelbygge till Föglö. Min spontana reaktion blir: Tänk om, Isabel!

Genom att ersätta den nuvarande ”Skarvenrutten” med en tunnel (”Fögelvägen”) så eliminerar vi direkt 90 procent av CO2-utsläppen för en Föglöresa. Detta redan utan att inkludera en förväntad övergång till miljövänligare fordon i kalkylen.

Vår utgångspunkt är att det är landskapsregeringen som ska sätta genomfartstaxorna för tunneln. I och med det uppstår väldigt goda möjligheter för din lagtingsledamot att driva frågan om incentiv för elbilar och elbussar i tunneln genom att landskapsregeringen till exempel ger miljöbilsrabatt på biljettpriset.

Men, vi ska inte ens nöja oss med det. När tunneln är färdigställd så blir det från dag ett möjligt att skapa en direktbusslinje hela vägen från bussplan i Mariehamn till stora delar av Föglö, något som inte är möjligt idag. Ytterligare ett sätt där miljövänligt resande görs bekvämare och mer attraktivt tack vare en fast förbindelse.

All heder till de som engagerar sig och arbetar för en bättre miljö. Min personliga uppfattning är dock att ett aktivt miljöarbete måste ha en pragmatiskt utgångspunkt, och inte hålla fast vid gamla symbolfrågor.

Vill vi få ner skärgårdstrafikens miljöbelastning så ska den i så stor utsträckning som möjligt gå på väg, inte i farled.

HASSE HOLMSTRÖM
FS LINKS AB