DELA

Tänk om, gör bättre

Jag noterar att man från åländskt och fastländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Att vara mänsklig har visat sig i handling.

Jag noterar också att man har för avsikt att minska de ekonomiska förutsättningarna för Fixtjänst. De bedriver en verksamhet där deltagarna av olika anledningar för kortare eller längre tid behöver stöd och hjälp för att återkomma till arbetsmarknaden. Arbete på Fixtjänst ger för deltagarna rutiner, arbetsgemenskap, ett sammanhang där de också har möjlighet att praktisera på arbetsmarknaden vilket i förlängningen kan leda till anställning.

Fixtjänsts verksamhet ger livskvalitet.

Att minska ner Fixtjänsts verksamhet kan få ödesdigra konsekvenser för deltagarna och samhället, ensamhet, förtvivlan, hopplöshet samt större belastning på hälso- och sjukvård och KST.

Ni beslutsfattare, lyft blicken, vidga perspektivet, låt det mänskliga bli en ledstjärna som hitills, satsa mer på Fixtjänst – det kommer att betala sig ska ni se!

Vi bygger vårt Åland tillsammans utifrån förmåga!

DENNIS ERIKSSON

MÅNGÅRIG PROJEKTLEDARE MED ERFARENHET AV PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION OCH ARBETSLÖSHET