DELA

Tänk lite större

Barnets perspektiv, det som är bäst för barnet. Vem ska vara barnens röst? Jag brukar ofta läsa och uppfatta saker som om någon skrek ur en megafon… men inlägget här är sagt med en ljuv, eftertänksam röst, filosoferande. Inga pekfingrar, hot eller krav.
Folkhälsan bestämmer själv vilken park som fortsättningsvis ska hållas öppen. I Strandnäs har Odalgårdens lekplats tagits bort och Klinten likaså, då staden inte har ekonomi att rusta upp gamla gungor mm. En fin park, Backeberg, brukar jag gå till med min son. Jättefin park. En trevlig mötesplats. Tyvärr kanske den också kommer att skruvas ner då Folkhälsan väljer att sluta sin verksamhet där. Rädda barnens Öppna förskola är en mötesplats för barn och föräldrar som jag själv uppskattat. Församlingen och Folkhälsan har personal som ansvarar för barnen då föräldrarna inte deltar i verksamheten där. En liten avlastning för mor och far, och en stor värld för barnen, i lek, i trygghet.

Det är med tunga steg som jag går framtiden till mötes när vi packar ner park efter park. Tänk lite stort ibland kan jag tänka.
Alvins mamma