DELA

Tänk långsiktigt

Det torde vara i allas intresse att tänka långsiktigt. Så här inför val skall det ruskas om och tas ett ekonomiskt ansvar. Hårda ord och man glömmer att det varit just inom barnomsorg, skola omsorg och vård som det redan sparats under många år i förebyggande syfte. Det är inte inom den hårda sektorn det jobbar 1,36 personal eller man som brukare uppmanas ta med äggkartonger, ljusstumpar och garn för att tillsammans hålla budgeten nere och verksamheten uppe.

Forskning visar att om man investerar i barn t.ex. på dagis så betalar det sig tillbaka flerdubbelt senare när det gäller inlärning och utbildning. Det här är så otroligt viktigt att veta om för beslutsfattare.

Låt oss se här på Åland. På fastlandet visar det sig att det som politikern ”sparade in” under 90-talet visar sig idag inom mentalvården för unga idag.

Inga beslut utan framtidsanalys!

Jessy Eckerman (S)