DELA

Tänk längre, Valve

Det är med förvåning jag läser moderaten Wille Valves kritiska insändare om EU-valet och Ålands socialdemokrater. Valve anklagar socialdemokraterna för ”röstsplittring” av de åländska rösterna i EU-valet som tydligen oförkortat enligt Valve ska gå till Svenska Folkpartiet. Enligt vår uppfattning är Åland inte någon enpartistat där alla ska rösta som Moderaterna eller något annat parti säger. Demokratins, och vårt samhälles, styrka är att väljarna i allmänna val har rätt att fritt välja det parti, ideologi och den kandidat de själva anser är bäst lämpad för uppdraget.

Ålands socialdemokraters styrelses mål är att skapa fler kanaler till Europaparlamentet. Kanaler som Åland kan använda för att påverka och nå resultat i viktiga frågor. Därför är vi glada över att vi med SDP kunnat enas om att en medarbetare i EU-parlamentet utses med särskilt ansvar för åländska frågor. Detta ska ses so m ett komplement till den medarbetarkanal som Åland också kan få via Svenska folkpartiet. Två är starkare än en. Hur Valve kan tycka det är en dålig ”deal” för Åland är svårt att förstå.

I varje sammanhang där de åländska partierna samarbetar för att nå gemensamma mål, exempelvis nu i arbetet med en ny självstyrelselag, betonas vikten av goda och utvecklade relationer till partierna i riket. Inget parti allena kan öppna dörrarna för Åland. Däremot kan vi nå resultat tillsammans genom goda kontakter, sakkunskap och argument som vi förankar väl i rikspartierna. Vi är övertygade om att Åland behöva fler vänner, både i riket och i EU framöver. Parlamentets roll förstärks och därför behöver jobba på bred front för att nå goda resultat för Ålands del.
Göte Winé
Första vice ordförande i styrelsen för
Ålands Socialdemokrater