DELA

Tänk efter före!

I Lumparland pågår planer angående en strand som tillhör församlingen. Ett bolag, Fyrens Marina vill arrendera ett stort skogsområde med en strandlinje på några hundra meter. Stranden är omväxlande med både vassvikar och klippor och några små holmar utanför. Ett arrendeavtal på 10 år är skrivet och bolaget önskar förlänga arrendet att fortlöpa i helst 50 – 70 år.
Fyrens Marina planerar bryggor för närmare 200 båtar, servicestationer, bastu och restaurang. Övernattningsstugor vid bryggorna till försäljning, servicebyggnader, vägar och parkeringar. Detta innebär självfallet mycket stora intrång i naturen.

Denna skog är en av de allra sista allmänna skogarna dessutom med en strand, som fortfarande är obebyggd. Församlingens mark, det är fritt att röra sej i den gamla blandskogen och att vistas på stranden. Stranden vätter mot öster med Långnäs hamn inte störande nära.

Hur tänker kyrkans beslutsfattare? Vill man arrendera ut området eller spara det som naturområde? Ålands Natur och Miljö anser att det är viktigt att strand sparas i naturtillstånd och att skogar lämnas orörda där det är möjligt, och att tillräckligt stora skogsområden behålls i naturtillstånd för att djurlivet skall ha det utrymme det behöver. I församlingens skogsbruksplan är området ”naturpark”.
Ålands Natur och Miljö vill att församlingens beslutsfattare tänker sej noga för innan man tillåter exploatering av skogen och stranden, kyrkans policy torde genom åren varit att värna om och försöka bevara naturen.

I anslutning till Långnäs hamn finns en före detta stugby med restaurangbyggnad och en pir med båtplatser. Det området borde istället rustas upp och byggas ut för att betjäna de båtburna gästerna. Ägarförhållandet kanske är olöst men för att den biten inte är löst skall inte orörd natur behöva exploateras då en anläggning nästan färdig att användas finns i samma vik!
Styrelsen för Ålands Natur och Miljö r.f.