DELA

Tänk efter – före

Det är nu det avgörs om Åland ska få en trafiklösning som optimalt löser trafiken mellan fasta Åland och skärgårdskommunerna Föglö, Kökar och Sottunga.

En investering i en tunnel gör att Föglö de facto blir en del av fasta Åland. Det betyder vidare att Kökar bara får ett kort färjpass till fasta Åland. Sottunga bör också kunna knytas till det allmänna vägnätet genom ett enda färjpass mellan Sottunga och Föglö.

Landskapsregeringen tycks ha låst sig för en lösning som inte tillfredsställande löser trafikproblemen för Föglö, Kökar och Sottunga.

En praktfull halvmesyr med andra ord. Landskapsregeringen vägrar också att utreda tunnelalternativet före de avgörande besluten fattas om att bygga bro och väg över känslig skärgårdsnatur.

Bästa landskapsregering! Ta ”time out” och gör en heltäckande och förutsättningslös beredning där tunnel- och broalternativen jämförs.

Målsättningen att en gång för alla optimalt lösa trafikfrågan måste baseras på grundliga utredningar där alternativen jämförs.

Tidsperspektiven kan vara avgörande då olika finansieringslösningar jämförs.

Så, bästa lagting och landskapsregering nu är det faktiskt läge att tänka efter – före.

Gör det!

KARL-JOHAN FOGELSTRÖM (S)