DELA

Tandvård – privat och offentlig

Det kan vara frestande att jämföra tandvården med annan sjukvård som är offentlig och i princip gemensamt finansierad. Jag ser det som dels en effektivitetsfråga och dels en finansieringsfråga.

ÅHS är uppbyggd under en lång period. Det är en relativt välfungerande värdinstitution. Organisationen är dock trög och nödvändiga förändringar och produktivitetsförbättringar tar tid, samtidigt som utvecklingen ställer allt större krav. I framtiden kommer det att växa fram privatföretagande inom olika nischer (vård, administration), men under tillsyn av det offentliga med ÅHS som den fortsättningsvis dominerande arbets- och vårdgivaren.

Tandvården har vuxit fram genom i huvudsak privata företag. Tandklinikerna är professionella kunskapsföretag där effektivitet kontinuerligt pressas fram genom 1) marknad och konkurrens och 2) professionens strävan att prestera med bästa vårdmetoder och teknik. Detta närmast "idealtillstånd" inom denna sektor får inte slås sönder.
Vårdformerna är "stigberoende"; har en väg trampats upp under en lång tid är det svårt och dyrt att vända om och börja trampa upp nytt från början.

Om betalningsförmågan sviktar för vissa grupper är det av allmänt intresse att delta i finansieringen av den tandvård som inte är avgiftsfri. Till exempel med den liberala tandvårdschecken.
Alltså: övergripande offentlig kontroll och tillsyn över hälso- och sjukvården, men flera professionella små kunskapsföretag.

Olof Erland, lagtingskandidat 97