DELA

Tandvård, Mise, TV-licens

Det närmar sig val och det syns i insändarspalterna. Politikerna – de som antagligen vill bli återvalda, eller jobbar för att det egna partiet skall ha framgång, deklarerar vad de vill kämpa för och vad de anser vara viktigt för samhället och för den enskilde medborgaren,

Som vanligt har man planer och avger löften. Härom dagen var det kandidater från ett visst parti som tog upp frågan om subventionerad tandvård för personer med låg pension. Det gavs också löften om samma sak vid förra valet, sedan dess har knappt någon nämnt något om den saken. Nu skall ju de som har bara folkpension få ansöka om en tilläggsdel, så ingen skall komma under fattigdomsgränsen, så då är väl den frågan automatiskt löst – eller hur? Vad man inte tänker på är att ensamstående med en pension under 1000 euro i månaden, ensamförsörjande föräldrar och andra med låga inkomster inte har råd med sådana extra vaganser som tandläkare – bara i yttersta nödfall.

Sen ondgjorde sig någon över en insändare där Mise av Olof Erland, namngavs som monstret. Jag är nästan beredd att hålla med honom. Att sopor sorteras och sopor tas om hand är ju bra – men det kunde ordnas på ett förnuftigare och enklare sätt. Ibland tycker jag det är helt horribelt då sopbilen kommer och tömmer mina – av Mise rekommenderade – 8-fackskärl ofta innehållande några små påsar i botten på kärlen. Facken med kompost- och brännbart material skall tömmas varannan vecka. Det andra fyrfackskärlet en gång per månad. Istället borde det finnas ett system där man beställer tömning efter behov. Betalar.95 euro per år i grundavgift och ca 300 euro i hämtning..Inte så stora summor tycker någon – men i varje fall nästan 1/2 månads pension.

Har även funderat vilket parti det vore bäst att rösta på denna gång – men det ena efter det andra väcker betänkligheter. Allt velande hit och dit och alla märkliga ”kovändningar”, gör inte saken lättare. Liberalerna tänkte jag ett slag – men med det här senaste draget gällande TV-avgiften for de tankarna. Förresten skulle jag ha lust att ringa och säga upp licensen. Varför skall några ärliga bära bördan i det här orättvisa systemet.
Dessutom har de flesta alla möjliga andra mediala apparater också. Man kan väl se tv-program både på dator och telefon nu för tiden?. Förresten är det så fruktansvärt mycket bottennapp i programutbuden på TV så man ibland skulle ha lust att bara skrika till de som har någon makt att förändra – är ni alldeles galna – tror ni att man kan föra in vad som helst i hemmen och i människors sinnen utan att det får konsekvenser? Vad jag har förstått så kommer skörd på sådd. Antagligen kommer jag ändå att betala dessa 220 euro i året, men knappast den ökning som kommer som straff för att jag betalat alla år!.

Så var det Naturvårdslagen som Barbro Sundback citerade ur i Nyan den 22 mars: ” Hållbart utnyttjande är enligt naturvårdslagen att nyttja naturresurserna och den biologiska mångfalden på ett sätt och i en utsträckning som inte leder till långsiktig minskning av naturresurserna och den biologiska mångfalden.” Gäller det bara vissa områden i Mariehamn eller gäller det också Stornäset?
D. Jansson