DELA

Tandvård ingen klassfråga

Enligt FPAs blad 2/2005 är skillnaderna i utbudet och efterfrågan på kommunal och privat tandvård olika i kommunerna och detta avspeglar sig i hur stor andel av kommuninvånarna i olika kommuner som erhåller tandvårdsersättningar.
Åländska kommuner toppar statistiken, medan tandvårdsersättningarna är ovanligast i Taivalkoski och Kides. Konsumtionsverkets rapport från 2002 vilket är den enda och senast kända neutralt tillförlitliga rapport jag kommit i kontakt med sammanfattar läget enligt följande:
” En jämförelse av medelpriserna på åtgärder länsvis visar att Södra Finlands, Västra Finlands och Uleåborgs län samt Åland hade en högre prisnivå än medelpriserna i hela landet. I Östra Finlands län och Lapplands län var prisnivån längre än landets medelpriser. Av städerna hade Helsingfors, Lahtis, Åbo, Vasa, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg och Mariehamn en högre prisnivå än medelpriserna i landet. Tavastehus, Kouvola, Björneborg, S:t Michel, Kuopio, Joensuu, Kajana, Rovaniemi, Torneå och Kemi var billigare än landet i genomsnittet ”.

Att den privata tandvården på Åland för sin prissättning inte skulle dra nytta av konsumentens rätt att få ersättning för vissa av sina kostnader via FPA och avdragsrätt i kommunalbeskattningen finner inte stöd i någon företagsekonomisk teori.
Som socialdemokrat vill jag arbeta för att de grupper som i dag inte har ekonomiska möjligheter att tillgodogöra sig tandvård skall få detta. Tandvård får inte bli en klassfråga utan skall tillförsäkras medborgaren genom lagstiftning. Antingen ordnar offentliga sektorn den i egen regi eller så köper den offentliga sektorn den från marknaden och betalar för mellanskillnaden.
Henrik Lagerberg (s)