DELA

Tandproblem i skärgården

Under hösten har effekterna av de senaste ÅHS inbesparingarna i skärgården börjat visa sig. Tandläkarvagnen är ett minne blott och skärgården drabbas ännu en gång.

Hur ska vi på något sätt kunna motivera barnfamiljer att bo kvar och få nya familjer att flytta till skärgården om basservicen försvinner en efter en? Tidigare gick alla barnen gemensamt från skolan till tandläkarvagnen för rutinundersökningar. Idag ska var och en av familjerna ombesörja att det egna barnet får sin undersökning gjord på fasta Åland. Barnens skolgång drabbas när barnen i grupperna är borta från skolan i olika dagar.
Som föräldrar drabbas vi av att pussla ihop att få ledigt från jobb, ordna barn och husdjurspassning, plus att det kostar en hel del pengar att vika en hel dag åt ett kort rutinbesök. Ett 10 minuters kontrollbesök tar 12 – 14 timmar för oss idag att genomföra, hittas något fel så blir det återkommande 12h -14h resor. Med dagens färje och kollektivtrafik krävs det dessutom viss skicklighet att lyckas trixa ihop ett kombinerat paket med bilar och färjor. Och nej, det går inte att skicka en lågstadieelev ensam till Godby eller M:hamn över dagen med försenade färjor, bussar som inte kombinerar och tandläkarskräck. Tröskeln blir högre att få barnen till förebyggande tandvård och att få dem att gå regelbundet till tandläkare även i framtiden.

När barnen får en dålig start på den förebyggande tandvården så kommer skärgårdsbarnens tänder att bli sämre och det innebära problem när de blir äldre. Det kostar stora pengar att åtgärda och medför en sämre livskvalitet, i förlängningen för det även med sig följdsjukdomar. Är det verkligen ÅHS och LR’s vision att vi ska komma tillbaks till tiden med skärgårdsgubbarnas och gummornas ansträngda leenden med en ynka tand kvar i munnen? Passar förmodligen väl ihop med den process som pågår idag med att lägga ner en levande skärgård och bara lämna kvar sommarstugor och museer. Tandläkarvagnen fanns även till för vuxna med en lång startsträcka för att komma iväg till en tandläkare , den var också guld värd vid akuta fall. Vem – gammal som ung, har inte fått problem med tänderna någon gång ?

Utveckla tandvården i stället för att avveckla! Inför allmän tandvård för alla åldrar och ge Åland en tandläkarbuss! Samhällsekonomiskt är tandbussen en bagatell som bör rymmas med i klumpsumman. Utveckla konceptet med tandläkarbuss istället för att helt avveckla tandläkarvagnen så kan en mobil tandläkarenhet också utnyttjas i glesbygden för bland annat äldreboenden. Se till exempel hur de utvecklat den idén i Sverige. Då ökas nyttjandegraden och skapar en basservice som ger mervärde för pengarna. Speciellt när det är relativt miserabelt ställt med kollektivtrafik och färdtjänst för barn,ungdomar och äldre på Åland.
Åland är ett skärgårdssamhälle och skärgården sträcker sig faktiskt längre bort än till Kobba klintar!

Dags för en förändring!
Sven Sjöblom (S)
Kumlinge – Brändö