DELA

Tandhälsan bör läggas under ÅHS

Några debattörer ifrågasätter socialdemokraternas vallöfte att införa allmän tandvård enligt den finländska modellen. Istället föreslår man tandvårdscheck för de ”fattiga”.
Den nordiska välfärdsmodellen har en särskild karaktär som vi socialdemokrater slår vakt om. Den generella välfärden betyder att alla, fattig som rik avgiftsfritt eller till en låg avgift erhåller utbildnings- samt hälso- och sjukvårdstjänster i samhällets regi på lika villkor.
Det betyder att vi har ett gemensamt utbildningssystem där alla barn och unga går. Systemet har visat sig vara världens bästa. Alla går i samma skola, lärarna är välutbildade och all begåvningsreserv tas tillvara. Systemet är skattefinansierat och ansvaret och insynen ligger hos politiska förtroendeorgan.

Ungefär på samma sätt fungerar hälso- och sjukvården. Den allmänna vården erbjuder ÅHS till rimliga avgifter. Den allmänna tandvården på Åland erbjuds enbart vissa grupper.
Eftersom vi anser att tandhälsan är lika viktig som alla annan hälsovård så bör den läggas under ÅHS. Alla skall ha rätt till god, grundläggande tandvård i ÅHS:s regi. Vill man inte nyttja den rätten finns det privata alternativ.
Den allmänna tandvården har fasta priser som FPA skall bekosta till 40 procent. Den privata tandvården har fri prissättning. En tandvårdscheck är svår och dyr att administrera, ett fattigmansstöd som med säkerhet leder till ännu högre priser. Ideologin är klar för (s). Allas goda tandhälsa är ett gemensamt ansvar.
Vi vet att den nordiska modellen är bäst. Alla internationella jämförelser är entydiga. Alla ålänningar skall ha god tandvård till rimliga priser. Vi har modellen.
Barbro Sundback (s)