DELA

Talterapeuter i grundskolan en viktig satsning

Ålands lärarförening gläds över att Mariehamns stad stöder att en plats som talterapeut inrättas. Vi vet att ett stort antal elever på Åland har behov av stöd och specialkunskap för att hantera någon form av språklig sårbarhet inklusive språkstörning. Det finns alltså ett brett elevunderlag för en talterapeut inom grundskolan.

Idag har de verbala kraven på uttrycksförmågan och förståelsen ökat inom undervisningen. Dold språkstörning som inte upptäcks i tid har betydande konsekvenser för elevens skolprestationer. Talterapi får man idag via ÅHS. Det är svårt att få tider och därför hamnar ofta elevens svårigheter hos våra speciallärare och klasslärare. I vissa fall diagnostiseras elever med koncentrationssvarigheter eller läs- och skrivsvårigheter fast grundproblemet är en språkstörning.

Grundskolan har behov av egna talterapeuter som med sin specialkunskap kan hjälpa eleverna och stöda lärarna. Lärarföreningen ser ett stort behov av denna expertkunskap och är glada över att Mariehamn nu planerar att gå i bräschen i denna fråga. Att integrera en talterapeut i Ålands barnomsorgs- och skolpsykologer arbetsgemenskap ser vi som oerhört positivt. Det är ett steg i riktning mot ett åländskt kompetenscenter. Talterapeuternas arbetssätt och kunnande kompletterar psykologen på avgörande punkter. En talterapeut skulle utgöra en resurs i teamet och möjliggöra kollegialt lärande. Vi ser även skäl till att se över barnomsorgens behov av talterapitjänster. Tidiga insatser är evidensbaserat.

KARSTEN STEINER

ORDFÖRANDE ÅLANDS LÄRARFÖRENING

SARA KEMETTER

SEKRETERARE