DELA

Talmansvalet 3 november

Med anledning av talmansvalet 3 november, vill jag uttrycka mina tankar och åsikter. Av förekommen anledning har det redan skrivits en del om det aktuella bytet av talman efter 2 år.

Efter senaste val och bildandet av en ny regering gjordes överenskommelser om de olika uppdragen som följer med regeringssamarbetet däribland talmansskapet. Gun-Mari Lindholm satt inledningsvis som talman, men Johan Ehn insisterade på att han skulle bli talman de första två åren. Gun-Mari Lindholmsteg åt sidan och överenskommelsen blev att Johan Ehn och Gun-Mari Lindholm byter efter två år.

Redan tidigt på försommaren började Johan avisera internt, och säkert externt också, att han trivdes med uppdraget som talman, och nog gärna ville fortsätta. Jag håller med om att Johan har gjort ett bra jobb och knutit viktiga kontakter, men jag är helt övertygad om att Gun-Mari fortsätter på samma bana, från sina tidigare erfarenheter och uppdrag inom området.

Tänk tanken, om det skulle varit tvärtom, att Gun-Mari Lindholm suttit två år och nu ville fortsätta som talman de resterande åren, istället för att byta med Johan Ehn. Jag är fullständigt övertygad om att det skulle bli ett rabalder utan dess like från många. Båda har gjort och gör ett bra jobb, men man ska kunna lita på varandra och överenskommelser.

Om inte politikerna inom samma parti ens kan lite på varandra, hur ska då vi övriga känna förtroende för dem?

Yvonne Sundbom Korpi