DELA

Tallgården, etapp II

Kommunstyrelsen har godkänt att Byggnadskommittén projekterar och begär in anbud för etapp II i Tallgårdens ombyggnad. Jag kan bara beklaga att anbuden för VVS etapp II kom till kommuns så sent , på grund av att Byggnadskommittén måste annonsera ut vvs igen för att inga anbud kom i första omgången. Detta gjorde att kommunstyrelsen hann ha sina budgetmöten innan allt var klart. För att kunna ta ställning i kommunfullmäktige och kommunstyrelse till fakta i början av år 2011 understödde jag förslaget att föra in Etapp II i investeringsplanen. Det som förs in i investeringsplanen behöver inte förverkligas av olika anledningar.

I budgetbehandling har fullmäktigeledamöter rätt att föreslå strykningar av anslag eller föreslå nya anslag i budgeten. Detta hände under budgetbehandlingen i Sunds fullmäktige den 7.12. Ett understött förslag att återinföra anslaget för etapp II för Tallgården i enlighet med den plan och kostnadstak som fullmäktige godkänt 2008 gick till omröstning. Anslaget infördes med rösterna 7-6 i investeringsplanen för 2011. Ingen ledamot i fullmäktige reserverade sig mot beslutet och därmed står hela fullmäktige för budgeten 2011.

Konsekvensen för 2011 års budget är att underskottet går från 76 000 € till 87 000, det vill säga en ökning med ca 11 000 € ifall hela driftsbudgeten samt investeringar görs 2011. Detta i en budget på 5 556 000 €.
Byggnadsteknisk kunnig är ledamot Michael Donalds som bistått fullmäktige på ett förträffligt med sin fackkunskapsätt i byggprojekten: skolans utbyggnad, Daghemmets utbyggnad samt Tallgårdens etapp 1. På budget mötet bistod även kommuntekniker Lars-Ove Blomqvist.
Nu kommer både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få ta ställning till ombyggnaden Tallgården, etapp II i början av det nya året. Byggnadskommittén kommer att presentera fakta, som entreprenadsummor, befolkningsunderlag, behovet av enhetligt trygghetslarm, hyresintäkter energisparande åtgärder och hur ett eventuellt lån påverkar Sunds Ekonomi beroede på vilket år vi går inför etapp II. Utgående från alla fakta önskar jag att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ställning till när etapp II skall göras.
Jag önskar alla i kommunen en fridfull jul!
Jens Andersén,
Kommunfullmäktiges
ordförande i Sund