DELA

Tala ur skägget, gubbar

Det är roligt med val.
Politiken får liv och partierna tar ställning i program och annonser. Jag läser allt med intresse. Mest det som rör stadens service. Många säger att alla lovar samma sak men det stämmer inte riktigt. Å andra sidan är det bra om det finns överensstämmande löften i de olika valprogrammen. Då kan det bli konkret och verkligt efter valet.
Mest har vi socialdemokrater oroat oss för servicen i staden. Socialnämndens möte den 31.8. visade på stora skillnader mellan partierna.Vi socialdemokrater stod tämligen ensamma upp och försvarade omsorgen om barn, äldre , personer med funktionsnedsättningar samt personalresurserna.

Liberaler och moderater krävde att vi skulle finansiera våra förslag. Om det inte finns tillräckligt med pengar för att upprätthålla en god service är vi socialdemokrater beredda att överväga en mindre skattehöjning tills det ekonomiska läget stabiliserats och stadens skuldbörda sänkts.
Sedan det beramade socialnämndsmötet har både Liberalerna och Moderaterna omprövat sina hårda nedskärningsförslag. I praktiken betyder det att Trobergshemmet får den personal man behöver, ett äldreboende och ett dagis kan planeras i södra stan., Örnen blir troligen kvar, Folkhälsans familjerådgivning kan räkna med mera pengar och DUV:s avlastningsläger kommer att få tillräckligt med stöd och den avgiftsfria bussen blir kvar.

Allt detta är bra signaler från Liberalerna och Moderaterna. Men hur har ni tänkt finansiera allt detta? Att spara ytterligare på stadens personal eller lägga avgifter på bussen räcker inte. Drottning Kristina sade åt sina ministrar: Tal ur skägget gubbar.
I Kristinas anda ber jag alla Liberaler och Moderater som vill ändra socialnämndens beslut att tala ur skägget före valet, hur har ni tänkt finansiera era vallöften om den sociala servicen i staden.
Barbro Sundback (S)
Barbro Sundback (s)
Lagtinget 560
Stadsfullmäktige 46