DELA

Tala om hela sanningen, Lantrådet!

I en replikväxling om Almedalen, skärgårdstrafik och tandvård ger lantrådet en något vinklad bild av utvecklingen av tandvården. Orsaken till att man kan utöka tandvården för unga vuxna till och med 27 års ålder (från tidigare 25 år) och att göra omprioriteringar var förändringar och omprioriteringar som förra landskapsregeringen gjorde iom den nya ÅHS-lagen. Då exkluderades ÅHS-personal från den mun- och tandvård som tillhandahålls i ÅHS regi vilket frigjorde c 10 % av resurserna.
Inte roligt att frånta någon förmåner men därmed kan ytterligare prioriterade grupper inkluderas i systemet. Till dags dato har denna landskapsregering inte tillfört ett enda cent till tandvården.

Förutom
frigörande av resurser gjordes under förra mandatperioden en omfattande kartläggning av serviceutbudet inom tand- och munhälsovården på Åland. Kartläggningen ligger nu till grund för att utveckla tandvården vidare. ÅHS investerade också i utrustning för att kunna ge tandvård under narkos. Vilket är mycket viktigt för bl.a. psykiskt funktionshindrade som tidigare varit hänvisade till vård utom Åland.
Från liberalernas sida stöder vi en fortsatt utveckling av tandvården och förslår att landskapsregeringen kommer med ett förslag till framtidsstrategi för mun- och tandvården. Det finns frågor som kräver svar och politiska beslut. Ska vi bygga ut den offentliga tandvården eller ska vi nyttja och samarbeta med de privata genom t.ex. servicesedlar?

Redan förra landskapsregeringen fattade beslut om att investera i en ny tandvårdsvagn, som tydligen nu blir en stol, för att kunna fortsätta ge service till främst barn och äldre i skärgården. Nuvarande regering har i lag utökat rättigheter för alla skärgårdsbor att nyttja ”den ambulerande tandvårdskliniken när den är på plats i kommunen” men utan att tillföra resurser. Det riskerar bli ett tomt slag i luften.
På Åland kan vi dra av tandvårdskostnaderna i kommunalbeskattningen genom det s.k. sjukkostnadsavdraget. Det är en förmån som sittande landskapsregering skurit ned. De allra flest ålänningar har de facto fått dyrare tandvård!
I dag innehar socialdemokraterna både lantrådsposten och social- och miljöministerposten. Socialdemokraternas tydliga vallöfte om allmän tandvård till alla bidrog förmodligen till den stora valframgången. Det är fortfarande många ålänningar som väntar.
Katrin Sjögren, ordf
Liberalerna