DELA

Tag lärdom av skolreformen

Vi hade en tre timmar lång debatt om skolpolitiken i fullmäktige i tisdags. Orsaken var en motion som jag lämnade i april där jag efterlyste en uppryckning inom stadens skolpolitik.

I november 2006 beslutade fullmäktige att frångå målet med tre 1-9 skolor. Man kan se det här som ett misslyckande i att utveckla skolan i Mariehamn, men jag hoppas man istället tar lärdom när man nästa gång vill genomföra reformer.
En lärdom är att fatta tydliga beslut. En annan är att när beslut är fattade skall de följas.
Övernäs skola planeras tex fortfarande som en 1-9 skola trots att fullmäktige beslutat att det skall vara 1-6 och 7-9. Förhoppningsvis har ingen större skada skett. Båda skolorna kan inrymmas i samma byggnad. Men det skulle sannolikt blivit både billigare och enklare att bygga en separat ny högstadieskola. Övernäsprojektet får inte förhalas. Högstadieskolan är i dåligt skick.

Fullmäktige har enhälligt fattat beslut att bygga till Ytternäs skola med fyra klassrum. Skolan förblir en 1-6 skola. Jag upplever att Ytternäs skola i dag fungerar bra och att eleverna uppskattar att byta miljö och fortsätta sin högstadieskolgång i Övernäs. Dessutom ligger Övernäs högstadium på promenadavstånd till anläggningar som skolan använder. I och med att Ytternäs eleverna går tillsammans med Övernäs eleverna i högstadiet så är det bäst att årskurserna 7-9 fungerar som en skola. Då blir eleverna från båda distrikten lika behandlade.

Enligt gällande skolstadga är Strandnäs skola en skola 1-9. Ironiskt infördes sammanhållen skola efter att man beslutat att skolan skall vara i två byggnader! Här behövs också en diskussion. Vill vi ha 1-9 i Strandnäs eller skall Strandnäs liksom de andra distrikten ha en rektor för 1-6 och en för 1-9. Vilka är för- respektive nackdelarna? Vad tycker Hem & skola, personalen och eleverna?

Motionen återremitterades för grundlig beredning. Jag förväntar mig ett genomtänkt förslag till fullmäktige inom kort.

Britt Lundberg ( c )