DELA

Tag beslut om Finlandskabeln!

Insändare och kolumner skrivna av oinsatta experter strör grus i den politiska beslutsprocessen. Påståenden om litiumjonbatterier, smart-grids, energibesparing, egna reservkraft hos företag med mera är endast visioner och fixar inte till reservkraftsbehovet nu utan kan i bästa fall hjälpa till i framtiden om 20-40 år. Den diskussionen kan vara konstruktiv om det gäller att diskutera hur energiförsörjningen skall se ut i framtiden men just nu gäller frågan projektstart och finansiering.

Kraftnät Åland har under lång tid utrett behovet just nu och fram till år 2030, och detta har hittills fått stöd politiskt på Åland, av Ålandsdelegationen och av flera olika riksmyndigheter och det har lett till ett beslutat statsstöd på 40 %. Skall man nu debattera alternativ när det äntligen har kommit ett beslut om statsstöd? Nej, inriktningen på satsningen är rätt, nu i september bör ett beslut i lagtinget tas och ett ansvarsfullt agerande i september är att de politiska partierna snabbt kommer överens om start på projektet. Det är fel att totalt riskera hela Finlandskabel processen (inkl. själva statsstödet?) bara för att det är val.
Kraftnät Åland kan inte idag helt förutspå vilka konsekvenser en försening över valet innebär. Men en sak är säker, faller denna process nu så blir det i alla fall inte billigare för elanvändarna. Och frågan uppkommer, vem är sedan ansvarig för att Åland har tillräcklig reservkraft då Sverigeförbindelsen är bruten och det är 10-20 grader kallt?

Om sedan politikerna efter ett beslut vill debattera frågan om extra finansiering eller inte så gör det då till en valfråga. Då kan de som vill stå upp för sin sak och se till att under nästa mandatperiod arbeta för ytterligare finansiering till Kraftnät Åland så att Finlandskabelns prispåverkan blir måttlig.
Ålands Elandelslag
Jan Wennström