DELA

Tack Veronica Thörnroos!

Du skall ha ett stort tack för ditt beslut att värna om de personer som bor i anslutning till korsningen Solberget – Kalmarnäs.
Du har visat att du har förmåga att ta vad man kan kalla obekväma beslut. Till dem som motsatte sig en fartreducering på nämnda sträcka samt till föredragande Stig Jansson har jag följande fråga: Är Ni helt okänsliga för att de personer som bor i nämnda område riskerar sina egna och sina familjers liv då de färdas med bil i nämnda korsningar?
Som exempel kan jag nämna att då jag kommer från Kalmarnäs och skall in mot stan är det omöjligt att i tid se om det kommer en bil på Lemlandsvägen nere i ”backen” från Lemlandshållet. Det leder till att det är omöjligt att med nuvarande hastighetsbestämmelser hinna svänga ut på Lemlandsvägen mot stan utan att hindra annan trafik som är nere i backen på väg mot stan.

Resultatet brukar bli att en del trafikanter som tvingas sakta ner vid dylika tillfällen börjar blinka med lyktorna eller signalerar. Tack ock lov har jag hitintills klarat mig oskadd i denna korsning. Vad vi behöver är flera ministrar som Veronica Thörnroos och mindre av tjänstemän som baserar sina beslut på rigida principer som riskerar biltrafikanternas liv.

Kalmarnäs bo