DELA

Tack till Kerstin Österman

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” den 21 maj, i tidningen Åland. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Hon tog tre exempel på omständigheter som visar varför vi behöver färre och större kommuner. För det första – landskapsregeringen har bett kommunerna ta ställning till 0,7 vårdare per klient i äldreomsorgen. Kommunerna protesterar, enligt Vårdö skulle det innebära drastiska kostnadsökningar. För det andra – kommunerna har haft rejält med tid på sig för att komma med ett eget förslag till kommunernas socialtjänst, men inte lyckats med det. För det tredje – nya grundskolelagen stöter på patrull. Lumparland klagar på tidsbrist, kostnader och otydlighet, trots att alla skoldirektörer varit med i arbetet från dag ett.

Jag skriver under på allt hon skrev. Det ser ut som att våra kommunpolitiker och i viss mån också tjänstemän bevakar sina egna intressen i stället för att göra det bästa för kommunens innevånare. Det måste vara något fel på kommunstrukturen när kommunerna vill att ladnskapet ska betala så fort något kostar litet mera.

Min dröm är att vi så småningom skulle ha endast en kommun på Åland. Då skulle alla innevånare på Åland ha samma rättigheter och skyldigheter, inte som nu att det beror på var man bor vilken service man får och vilka avgifter man måste betala. Valfriheten skulle och bli större när det gäller till exempel dagis eller äldreomsorg.

Dessutom tycker jag att styrandet av kommunerna innebär problem i små kommuner. Det verkar förekomma en viss inavel vid valet av politiker till politiska organ. Det blir ofta familjemedlemmar, vänner eller bekanta som väljs in. Jag förstår problemet eftersom det finns så litet underlag att välja ifrån men det blir fel när det blir en så liten grupp som styr kommunen.

Ywonne Sjögren