DELA

Tack till alla som hjälper till

När krafterna i naturen för stunden blir oss övermäktiga är det samarbete och idoghet som tar oss vidare. Stormen som i vindbyarna förvandlades till orkan förstörde ekonomiska värden vilkas omfattning än så länge är långt ifrån klarlagda eller ens uppskattningsbara.

Vi vet bara att det handlar om mångmiljonbelopp i form av förstörda skogar och egendom. Vi tvingas även konstatera att stormen krävde liv vilket är obegripligt och djupt omskakande.

Från Centerns lagtingsgrupp vill vi rikta vår djupa tacksamhet till alla som hjälpt och hjälper sina medmänniskor tillbaka till vardagstryggheten. Tack till alla kommuner vars lokalkännedom och beredvillighet gör det möjligt att identifiera var hjälpen behövs mest och som öppnade sina kommunala centrum för behövande.

Tack till de räddningsmyndigheter som förenade sina krafter och visade ledarskap från första stund. Tack till alla el- och skogsarbetare som under obeskrivliga och extremt farliga förhållanden kämpar för att elektriciteten på nytt ska nå hushållen. Tack till alla frivilligorganisationer som lämnat allt för att hjälpa sin nästa. Tack till alla som på olika sätt bidragit i krisen.

Nu återstår ett mödosamt och långsiktigt återuppbyggnadsarbete.

Denna nyårsstorm kom i det sämsta av lägen. Åland och ålänningarna lider alltjämt och lång tid framöver av den torka som förstörde stora delar av den förväntade skörden under år 2018. Till följd av detta har djurbesättningar decimerats och nu har skogsbruket drabbats av ett slag som tar generationer att reparera.

Jord- och skogsbrukssamhället har som följd av krafter bortom all egen kontroll åsamkats skador som på sätt eller annat berör alla ålänningar och hela samhället.

Från Centerns sida gör vi allt som står i vår makt för att konsekvenserna av naturens härjningar ska bli hanterliga och att Åland som samhälle klarar utmaningarna. Vi utgår från att landskapsregeringen inser allvaret i situationen och med det snaraste visar ledarskap och beredskap i form av konkreta hjälpåtgärder.

Centern står till förfogande på alla plan i detta för hela Åland avgörande arbete. Det är nu viktigare än någonsin att skapa lugn och mod bland alla ålänningar.

CENTERNS LAGTINGSGRUPP

HARRY JANSSON

GRUPPLEDARE

JÖRGEN PETTERSSON

VICE GRUPPLEDARE