DELA

Tack till alla frivilliga i Jomala församling

Mel. Blåsippan ute i backarna stå
Text: Gunvei Andersson, insänt av M-L Blomqvist

Tänk att så många människor har
frivilligheten inom sig så klar.
Dem vill vi sjunga vår tacksamhet för
människors godhet får alltid gehör.

Omöjligt är att få med allt som görs
det sker utan skryt, man vill inte det hörs.
I dag vill vi ändå tacka med sång,
det kärlekens händer just nu har på gång.

Alla behöver vi ha en vän
Väntjänstpersoner besöker glatt den
som sitter ensam och längtar få se
någon att prata och fika med.

Basarer och blomskottsauktioner är pop,
då lever flera än blomskotten opp.
Givmilda mänskor ger sådant som går
att sälja så fattiga bättre det får.

Det är så viktigt att saker går rätt
som människor skänker, det finns ett bra sätt
att själv åka till ett behövande folk
församlingen har en sån man med tolk.

Middag behöver vi alla var dag,
där tar församlingsbor också ett tag.
Skalar potatis och bakar gott bröd
olika hjälpändamål får här stöd.

Det gäller att tigga av dem som re´n har
matvarorna så behållning blir kvar.
Några har modet att göra just det,
vem är det sällan någon som vet.

Moder Teresa i himlen nog vill
att filtar skall stickas så det räcker till
att värma de frusna, bå´d stora och små
det tänker syjuntsdamerna på.

Sist i vår sång understrykas bör
förbön i gudstjänst, vi vet, Herren hör.
Här får vi lämna vårt liv i Guds hand
och be för vårt nästa i främmande land.