DELA

Tack till alla för hjälp vid sökandet

Tack till alla! Ålands flygklubb, frivilliga brandkårerna och bekanta som obekanta med empati och stort engagemang hjälpt till att söka efter Vår Gunnar.

Vi vill speciellt tacka med hela hjärtat Kristoffer Mattsson på Poporama som i flera dygn gjorde allt för att hjälpa oss, då allt blev överväldigande och för emotionellt och ingen av oss riktigt klarade av att tänka klart. Då organiserade Kristoffer frivilliga brandkårerna på hela fasta Åland och denna hjälp ledde till att vi hittade Vår Gunnar.

Viveka, Erik, Niklas, Jessika med familj, Markus och Anna-Stina