DELA

Tack till ÅHS personal och Röda korsets frivilliga

Vi befinner oss nu i ett brytningsskede: Samhället vaknar upp, begränsningarna börjar så småningom släppa och livet börjar kunna återgå till något lite mera normalt.

Det mest centrala verktyget Åland har för att nå det ”nya normala” är vaccinering. Den har förstås betydelse för vår egen vardag, men för en reseekonomi som Åland är det dessutom av stor betydelse att människor alls kan resa, bo i stugor och på säkraste möjliga sätt besöka Åland. Det är därför viktigt för hela samhället att vaccinationerna fortskrider och kan genomföras möjligast effektivt. Inget av detta vore möjligt utan Ålands hälso- och sjukvårdspersonal som i prövningens stund visat handlingskraft, uppfinningsrikedom och en förmåga utöver det normala. Tack till er. Vi vill också passa på att lyfta en annan människoskara: De frivilligarbetare som ställt upp, företrädelsevis genom Röda korset.

 

Tack för att ni ställt upp. Ni har gjort och gör en viktig insats för det åländska samhället. Vi känner den djupaste respekt för er som ger er tid och engagemang för att Åland och ålänningarna ska få det så bra som möjligt, så snart som möjligt.

Vad har då er insats betytt så här långt? Jo, detta:

• ÅHS har inte behövt rekrytera lika mycket personal, tack vare att frivilliga från Röda Korset ställt upp som kontrollanter vid ingången, ledsagare och övervakar att hygienrutiner efterföljs.

• Det underlättar sjukskötarnas jobb då frivilliga har kontroll över mängden personer i salen, så att alla kan hålla distans och undviker trängsel.

• Och för det tredje: De frivilliga skapar trygghet på vaccinationsplatsen och frigör resurser för ÅHS så att personalen kan effektivare koncentrera sig på det medicinska.

 

För tillfället har vi cirka 100 frivilliga som ger sin tid för att samhället ska komma på fötter så snart som möjligt. De frivilliga finns på plats 7 dagar i veckan kl. 9-16, 3 frivilliga på förmiddagen och 3 på eftermiddagen. Vi har ännu ett stort arbete framför oss. Åland är nu den plats i Finland där flest av befolkningen fått bägge doser. Vaccinationerna kommer att fortgå i alla fall till och med september, så fler frivilliga är välkomna att anmäla sig, till Röda Korset som svarar för rekrytering, utbildning, schemaläggning och koordinering.

Just exakt nu var det viktigt och betydelsefullt att 100 människor kunde ställa upp och verkligen visa vad det betyder att göra något – Tillsammans för Åland.

STYRELSEN FÖR ÅHS

WILLE VALVE

ORDFÖRANDE

ROGER NORDLUND

VICE ORDFÖRANDE

ANNA HOLMSTRÖM

RUNA-LISA JANSSON

CITA NYLUND

ERICA SCOTT

ULF WEMAN