DELA

Tack, Runa Lisa

Jag vill tacka Runa-Lisa Jansson för hennes stöd för att vi behöver större och bättre kommuner.

Om det har varit så illa att kommunerna inte kunnat uppfylla kraven på organiserat boende för långtidspsykiskt sjuka och vårdbehövande funktionsnedsatt så är det ju bra att regeringen nu tar tag i problematiken och ser till att vi får så bärkraftiga kommuner att allas rättigheter kan tas till vara.

Tack för att du belyste ännu ett problem med den omoderna kommunsammanställningen.

Vi ska se på situationen och förhoppningsvis få med en lösning på det du påtalar i kommunreformen som jag nu förstår att du stöder. Tack.

Igge Holmberg (S)