DELA

Tack Roger Nordlund

Äntligen tar en ansvarig bladet från munnen och säger det flesta förstått. Det finns inte pengar att i framtiden stöda kommunerna på det sätt som sker i dag. Nu behöver vi en tydlig plan för hur stödet och beloppen skall se ut på 5 – 10 års sikt. Då får vi en hörnsten att bygga samhällsstrukturen på.
En annan nog så viktig hörnsten är de framtida kommunernas uppgifter, har lagting och landskapsregering planer på ändringar i uppgifterna måste de konkretiseras. Troligen förblir de rätt lika dagens, skola, barnomsorg, äldreomsorg, handikappservice, missbrukarvård och barnskydd samt infrastruktur som vägar, gator, vatten och avlopp.
Finns planer på att landskapet skall ta över någon verksamhet eller om det finns planer på att minska eller öka servicenivåer så ut med språket.

Sedan är våra kommuner och deras medborgare kapabla att själva ta beslut, vill de gå ihop, vill de samarbeta inom något/några områden, vill de bolagisera verksamhet eller hur vill de göra. Kommunernas politiker och personal är själva kompetenta att avgöra hur och i samarbete med vem deras verksamheter skall drivas i framtiden.
Finns det kommuner som mot min förmodan inte klarar den uppgiften måste rollen som kommun ifrågasättas. Vill någon kommun med skattmedel eller andra inkomster ersätta minskade landsskapsstöd så är det en fråga de själva skall avgöra. Inga pekpinnar behövs.
Alltså, lagtinget och LR bestämmer vad kommunerna skall göra och visar sin finansiering och kommunerna bestämmer sedan hur de skall genomföra uppdraget. Lagtinget och landskapsstyrelsen har tillräckligt att besluta om på självstyrelsenivån.
Lennart Isaksson, M