DELA

Tack, professor Bonsdorff

Ett stort tack till professor Erik Bonsdorff som i Nya Åland 31.10.2013 talar om Lumparns tillstånd. ”Risk för att ekosystemet i Lumparn flippar ur” gav oss alla en liten chock, ändå har vi varit medveten om att vattendragen i vår närmiljö inte mår bra. Artikeln kan inte heller kommit som en överraskning för kommunstyrelseordföranden i kommunerna runt Lumparns stränder.

I Lumparland har vi länge varit medvetna om inre Kapellvikens dåliga vattenkvalitet. Här har vi pratat om kvävefällor redan för över 20 år sedan, men ingenting har hänt. När Kapellvikens vatten förra året inte lämpade sig för Folkhälsans simskola, skyllde man på fåglar som hade smutsat ner vattnet. Efter någon dag vände vinden, man var av med problemet vid badstranden och allt var frid och fröjd igen.

Att kommunstyrelseordföranden i kommunerna runt Lumparns stränder nu på grund av professor Bonsdorffs rapport har vaknad ser jag som oerhört positiv. Men nu räcker det inte med att ha vaknad, nu behövs aktivt handlande, prioritering av våra vattendrag, hjälp och stöd av experterna och pengar. Och det behövs mycket information hur vi alla kan hjälpa till.
I Lumparland skall man äntligen hålla ett informationsmöte där miljön skall stå i fokus. Ett bra steg i rätt riktning av vår miljönämnd! Jag hoppas att vi som lever här tillsammans kan komma fram till konkreta åtgärder. Även om vi inte kan ändra Lumparns tillstånd med en gång, borde vi i alla fall göra rätt och inte bara sitta med händerna i kors och hoppas att ”nån annan” gör någonting.
Traute Eriksson
Norrboda, Lumparland